Thứ Tư Tuần XXII – Mùa Thường Niên

Các Bài Đọc trong Thánh Lễ

 

 

Ca nhập lễ: Tv 85, 3. 5

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin.

 

Bài đọc 1: 1 Cr 3, 1-9

Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

1 Thưa anh em, về phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo Thần Khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Ki-tô. 2 Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, 3 vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt. Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm sao? 4 Khi người này nói: “Tôi, tôi thuộc về ông Phaolô”, và người khác: “Tôi, tôi thuộc về ông Apôlô”, thì anh em chẳng là người phàm tục sao?

5 Vậy Apôlô là gì? Phaolô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban. 6 Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. 7 Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. 8 Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. 9 Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.

 

Đáp ca: Tv 32, 12-13. 14-15. 20-21 (Đ. c. 12b)

 

Đ. Hạnh phúc thay dân nàoChúa chọn làm gia nghiệp.

12 Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp. 13 Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người.

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

14 Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. 15 Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên, việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

20 Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. 21 Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

 

Tung hô Tin Mừng: Lc 4, 18

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Lc 4, 38-44

Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

38 Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.

40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.

42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giuđê.

 

Ca hiệp lễ: Tv 30, 20 

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài.

 

Nguồn: CGKPV