I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ (05/04)

– Các Thánh lễ có làm phép lá và kiệu lá từ lễ đài vào Nhà thờ: 6g00 và 15g00

– Các Thánh lễ Chúa Nhật như thường lệ: 5g00, 8g00, 10g00, 17g00, 18g30, 20g00

II. TAM NHẬT THÁNH

1. Thứ Năm Tuần Thánh (09/04)

5g00, 6g00: Đọc Kinh Phụng Vụ tại Nhà thờ

18g00: Thánh lễ dành cho thiếu nhi

20g00: Thánh lễ dành cho người lớn

Sau Thánh lễ có Kiệu Thánh Thể chung quanh Nhà Thờ và Chầu Thánh Thể chung cùng toàn thể cộng đoàn.

2. Thứ Sáu Tuần Thánh (10/04)

5g00, 6g00: Đọc Kinh Phụng Vụ tại Nhà thờ

18g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (dành cho thiếu nhi)

20g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (dành cho người lớn)

Sau nghi thức tưởng niệm, cộng đoàn đi Đàng Thánh Giá chung quanh sân Nhà thờ và Tu viện.

3. Thứ Bảy Tuần Thánh (11/04)

5g00, 6g00: Đọc Kinh Phụng Vụ tại Nhà thờ

18g30: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi

21g00: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh cho người lớn

III. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (12/04)

– Không có Thánh lễ 5g00

– Các Thánh lễ khác như Chúa Nhật quanh năm: 6g30, 8g00, 10g00, 15g30, 17g00, 18g30, 20g00

 

Xin kính mời anh chị em tham dự cách sốt sáng!