I. THÁNH LỄ TẤT NIÊN VÀ GIAO THỪA

1. Thánh lễ Tất niên, thứ sáu ngày 28/01/2022 (26 âm lịch)

– 18g00: Thánh lễ tại Nhà thờ

2. Thánh Lễ Giao thừa, thứ hai ngày 31/01/2022 (29 Tết)

– 21g30: Tĩnh nguyện tại Lễ đài

– 22g00: Thánh lễ Giao thừa tại Lễ đài

II. HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN

1. Mồng 1 Tết – Cầu bình an cho năm mới (Thứ ba ngày 01/02/2022)

– 7g00: Thánh lễ tại Nhà thờ – Cầu bình an cho Giáo xứ trong năm mới.

– 16g30: Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Khai mạc tam nhật hành hương minh niên (Lễ đài)

– 17g00: Thánh lễ tại Lễ đài

Chủ tế: Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Gp. Lạng Sơn

2. Mồng 2 Tết – Kính nhớ ông bà tổ tiên (Thứ tư 02/02/2022)

– 6g30 Thánh lễ tại Lễ đài – cầu cho ông bà tổ tiên và những người đã qua đời của Giáo xứ trong năm vừa qua.

– 16g30: Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Lễ đài)

– 17g00: Thánh lễ tại Lễ đài

Chủ tế: Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, TGM. TGP. Sài Gòn

3. Mồng 3 Tết – Thánh hóa công ăn việc làm (Thứ năm ngày 03/02/2022)

– 7g00: Thánh lễ tại Nhà thờ – Cầu cho công ăn việc làm của giáo dân Giáo xứ.

– 16g30: Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Lễ đài) – Bế mạc tam nhật hành hương minh niên

– 17g00: Thánh lễ tại Lễ đài

Chủ tế: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Gp. Mỹ Tho

Kính chúc anh chị em một mùa xuân tràn đầy hồng ân của Chúa

và ơn phù trợ Mẹ Hằng Cứu Giúp!