CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN

TẾT QUÝ  MÃO 2023

(Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3)

—***—

I. THÁNH LỄ TẤT NIÊN VÀ GIAO THỪA

1. Thánh lễ Tất niên, thứ tư ngày 18/01/2023 (27 âm lịch)

– 18g00: Thánh lễ tại Nhà thờ

2. Thánh Lễ Giao thừa, thứ bảy ngày 21/01/2023 (30 Tết)

– 6g00: Hành Hương, 6g30 Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Nhà thờ

– 18g30: Thánh lễ Chúa nhật tại Nhà thờ

– 21g30: Tĩnh nguyện tại Lễ đài

– 22g00: Thánh lễ Giao thừa tại Lễ đài

II. HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN

1. Mồng 1 Tết – Cầu bình an cho năm mới (Chúa nhật ngày 22/01/2023)

– 6g30: Thánh lễ tại Nhà thờ – Cầu bình an cho Giáo xứ trong năm mới

– 8g00: Thánh lễ tại Nhà thờ – Mồng 1 Tết

– 16g30: Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Khai mạc tam nhật hành hương minh niên (Lễ đài)

– 17g00: Thánh lễ tại Lễ đài

Chủ tế: Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phụ tá TGP. Sài Gòn

– 20g00: Thánh lễ tại Nhà thờ – Mồng 1 Tết

2. Mồng 2 Tết – Kính nhớ ông bà tổ tiên (Thứ hai 23/01/2023)

– 6g30 Thánh lễ tại Lễ đài – cầu cho ông bà tổ tiên và những người đã qua đời của Giáo xứ trong năm vừa qua

– 16g30: Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Lễ đài)

– 17g00: Thánh lễ tại Lễ đài

Chủ tế: Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Gp. Long Xuyên

3. Mồng 3 Tết – Thánh hóa công ăn việc làm (Thứ ba ngày 24/01/2023)

– 5g00: Thánh lễ tại Nhà thờ

– 6g30: Thánh lễ tại tại các Xóm Giáo

– 16g30: Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Lễ đài) – Bế mạc tam nhật hành hương minh niên

– 17g00: Thánh lễ tại Lễ đài

Chủ tế: Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Gp. Phú Cường

Kính chúc anh chị em một năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa xuân!