CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY, TAM NHẬT THÁNH VÀ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 2022

(Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3)

I. TĨNH TÂM MÙA CHAY

1. Thiếu Nhi

– Thánh lễ 18g30 – thứ hai, thứ ba, thứ tư (ngày 04, 05, 06/04)

– Cha giảng: Giuse Quách Minh Đức

2. Người Lớn

– Thánh lễ 18g30 – thứ năm, thứ sáu, thứ bảy (ngày 07, 08, 09/04)

– Cha giảng: Giuse Nguyễn Trường Xuân

3. Giới Trẻ

– Thánh lễ 18g30 – thứ hai, thứ ba, thứ tư (ngày 11, 12, 13/04)

– Cha giảng: Giuse Phạm Quốc Giang

II. CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/04/2022)

          – Các Thánh lễ có làm phép lá, rước lá trọng thể: 6g15; 15g15, phía cuối Nhà thờ.

– Các Thánh lễ khác: 5g00, 8g00; 10g00; 17g00; 18g30; 20g00

III. TAM NHẬT THÁNH

1. Thứ Năm Tuần Thánh (14/04/2022)

18 giờ 00 Thánh lễ tiệc ly – dành cho thiếu nhi.

20 giờ 00 Thánh lễ tiệc ly – dành cho cộng đoàn.

Sau Thánh lễ có Kiệu và Chầu Thánh Thể đến 23g30.

2. Thứ Sáu Tuần Thánh (15/04/2022)

18 giờ 00 tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu – dành cho thiếu nhi.

20 giờ 00 tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu – dành cho cộng đoàn. Sau khi Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó, cộng đoàn đi Chặng Đàng Thánh Giá chung quanh Nhà Thờ và Tu Viện.

3. Thứ Bảy Tuần Thánh (16/04/2022)

18 giờ 30 Thánh lễ vọng Phục Sinh – dành cho thiếu nhi.

21 giờ 00 Thánh lễ vọng Phục Sinh – dành cho cộng đoàn.

IV. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022) – Tuần III trong tháng

– Không có Thánh lễ 5g00.

– Các Thánh lễ khác: 6g30; 8g00; 10g00; 15g30; 17g00; 18g30; 20g00

V. GIẢI TỘI TĂNG CƯỜNG TUẦN THÁNH

– Từ thứ hai 11/04 đến thứ sáu 15/04:

Sáng: 8 giờ 00 – 10 giờ 30

Chiều: 14 giờ 00 – 16 giờ 30

– Tuần Bát nhật Phục Sinh, quý Cha không ngồi tòa.