Cáo phó và Tiểu sử cha Phaolô Nguyễn Thọ C.Ss.R

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)
 
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:
 
 CHA PHAOLÔ NGUYỄN THỌ, C.Ss.R
 
Sinh ngày 04 tháng 07 năm 1933, tại Tam Toà, Đồng Hới.
Khấn Lần đầu: 15/08/1957.
Lãnh sứ vụ Linh mục: 22/12/1962.
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 16g10, thứ Sáu, 29.11.2019, tại Tu viện DCCT Châu Ổ
 
Sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế, 62 năm sống lời khấn Dòng và 57 năm thi hành sứ vụ Linh mục.