Nghi thức tẩn liệm Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Quảng - Thân Phụ cha Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR

Sáng nay vào lúc 10h30 thứ Sáu 29/11/2019 cha Chánh xứ, Giáo xứ Thái Xuân JB Nguyễn Văn Thành chủ sự nghi thức tẩn liệm cho Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Quảng, thân Phụ cha Đa minh Nguyễn Đức Thông CSsR.

xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho ông cố Đaminh sớm được về hưởng nhan thánh Chúa trên trời.