Tam nhật kính thánh Clêmentê Maria Hofbauer II - Kỷ niệm 200 năm ngày về trời 14/03/2020

Thánh lễ 16g30 thứ Bảy 14/03 Tam nhật kính thánh Clêmentê Maria Hofbauer II ngày thứ hai.

 

 

Photo: Tuấn Kiệt