Thánh lễ an táng Cha Antôn Nguyễn Văn Trung CSsR_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cha Antôn là niên trưởng trong gia đình DCCT hiện nay, cha được anh em yêu mến và kính trọng, nên thường gọi cha với danh gọi của người miền Nam là “Ông cố”. Những năm cuối đời, cha sống giữa anh em như một cột trụ mẫu mực của một tu sĩ linh mục hiền hòa, khiêm tốn và cần mẫn. Như lời cha Giuse Tiến Lộc chia sẻ: có lẽ vì thế mà nhà Dòng đã cắt đặt cha làm giám đốc các thầy Tu Sĩ Thừa Sai…

Trong tình yêu thương huynh đệ, vào lúc 6h00 ngày 04/12/2019 gia đình DCCT cùng với thân nhân và cộng đoàn dân Chúa dâng Thánh Lễ an táng, cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung một tu sĩ DCCT.

Thánh Lễ, do cha Giám tỉnh DCCT chủ tế, có cha Phó Giám tỉnh và đông đảo các cha cùng đồng tế. Hiệp dâng Thánh Lễ còn có anh em trong Dòng và các tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân cùng hiệp lời cầu nguyện cho cha Antôn.

Cha Antôn là niên trưởng trong gia đình DCCT hiện nay, cha được anh em yêu mến và kính trọng, nên thường gọi cha với danh gọi của người miền Nam là “Ông cố”. Những năm cuối đời, cha sống giữa anh em như một cột trụ mẫu mực của một tu sĩ linh mục hiền hòa, khiêm tốn và cần mẫn. Như lời cha Giuse Tiến Lộc chia sẻ: có lẽ vì thế mà nhà Dòng đã cắt đặt cha làm giám đốc các thầy Tu Sĩ Thừa Sai…

Cha Antôn đã diễn tả cuộc đời ngài bằng những lời khiêm tốn sau đây: “Tôi ý thức tôi là một tu sĩ bình thường, một linh mục bình thường. Tôi sống bình thường và làm những công việc bình thường.” Và Cha dâng lời ca ngợi Chúa như sau: “Tạ ơn Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp.” Sau cùng, Cha nói: “Tôi cảm nhận mình đi đúng đường, không có gì để hối tiếc. Nếu cần chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn con đường tôi đã đi.”

Hôm nay, Chúa đã gọi cha Antôn về với Người Vào lúc 6h37 ngày 01.12.2019, sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm sống lời khấn Dòng và 61 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời cầu nguyện của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Antôn sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

  

 

 

 

 

 

 

 

Fx Nguyễn - Photo: Quang Trong GXĐMHCG