Thánh lễ khai mạc Tam nhật kính thánh Clêmentê Maria Hofbauer - kỷ niệm 200 năm ngày về trời

 17h30 ngày 13/03.2020 Tam Nhật kính thánh Clêmentê - khai mạc năm thánh kỷ niệm 200 năm ngày về trời của thánh nhân, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Thánh lễ khai mạc tam nhật với chủ đề: Thánh Clêmentê với đời sống tu trì

 

 

 

 

 
 
Photo Quốc Tuấn