MẸ HẰNG CỨU GIÚP

  • TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

   TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

   TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP     Ngày thứ nhất Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / còn gì thỏa lòng con bằng được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ? Nhìn lên chân...

  • Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

   Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

   NGÀY THỨ NHẤT Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / còn gì thỏa lòng con bằng được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ? Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ, / linh hồn con thêm hăng hái cậy trông, / khác nào...

  << < 1 > >> (1)