Tại Nhà Thờ, Thánh lễ Chúa Nhật 02/02/2020: 6g00, 15g30 và 20g00: Có nghi thức làm phép nến.
 

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN A

02/02/2020

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp cho Giáo Xứ Ia Dreng, Cư Puh, Gia Lai – Giáo Phận Kontum: ngày Thứ Bảy 01/2 và Chúa Nhật 2/2.

Giáo điểm truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế tại Tây Nguyên, hiện do Linh mục Giuse Nguyễn Công Minh đảm trách, với số giáo dân khoảng 4.000 người, trong đó có hơn 3.000 giáo dân là anh chị em sắc tộc Jrai. Anh chị em rất nghèo, nhà cửa rách nát, khốn khổ trăm bề.

2/ Chúa Nhật 2/2 lễ kính dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh, bổn mạng cộng đoàn Xóm 7. Thánh lễ mừng bổn mạng, 18 giờ Thứ Hai 3/2.

Xin lưu ý:

  • Tại Nhà Thờ, Thánh lễ Chúa Nhật: 6g00, 15g30 và 20 có nghi thức làm phép nến.
  • Tại các Xóm Giáo, chiều tối Thứ Hai 3/2 không cử hành Thánh lễ.

3/ Thứ Hai 3/2: Thánh lễ tại Lễ Đài: Cầu cho các tín hữu đang an nghỉ tại Phòng hài cốt.

4/ Thứ Ba 4/2: 10 giờ Thánh lễ giỗ 01 năm Ông Cố Đaminh Phạm Trinh Vương, thân phụ Cha Phó Xứ Giuse Phạm Cao Thanh Sơn.

5/ Thứ Tư 5/2: 15 giờ Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

6/ Thứ Năm 6/2: 18 giờ Thánh lễ Gia trưởng và Hiền mẫu.

7/ Thứ Sáu 7/2: 15 giờ Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót.

 

Xin xem ở đầu Nhà Thờ hoặc tại trang web Giáo Xứ: https://gxdmhcg.net/

Facebook: Hằng Cứu Giúp:https://www.facebook.com/gxdmhcg

 

Xin cám ơn Cộng đoàn:

VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp