Vp Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

THÔNG BÁO

Kính gửi: Ban Điều Hành các Xóm Giáo: (Xin đọc trước Thánh lễ)

1/ Ngày Thứ Ba 11/2: Lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

Ăn chay kiêng thịt trong tinh thần hiệp thông, cầu nguyện với Giáo Hội và quê hương đất nước, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, xin Chúa ban cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời xin chữa lành những anh chị em bị nhiễm bệnh và cho mọi người khỏi bị lây nhiễm dịch bệnh Corona.

2/ Ngày Thứ Năm 13/2: 19 giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho thế giới và quê hương Việt Nam.

 

Xin cám ơn Cộng đoàn

Vp Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp