Kế Hoạch Giáo Xứ

    • Kế hoạch Mục vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT

      Kế hoạch Mục vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT

      KẾ HOẠCH MỤC VỤ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP DÒNG CHÚA CỨU THẾ - TỔNGGIÁO PHẬN SÀI GÒN    Phần I I. Lý do – thực tế Thực tế tại các thành phố cũng như miền quê của Việt Nam, Kitô giáo chỉ là một thiểu số và các Kitô hữu...

    << < 1 > >> (1)