CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ MAJELLA - TU SĨ DCCT (1726-1755)

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT

THÁNH GIÊRAĐÔ MAJELLA - TU SĨ DCCT (1726-1755)

Vị Thánh Hay Làm Phép Lạ

Bổn Mạng các Bà Mẹ Mang Thai

--- *** ---

I. Thứ tư ngày 14/10 – khai mạc tam nhật

Chủ đề: Thánh Giêrađô, mẫu gương đời sống làm người

- 17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô

          Cha Phaolô Trần Hữu Dũng

- 18g00: Thánh lễ

Giảng lễ: Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

II. Thứ năm ngày 15/10

Chủ đề: Thánh Giêrađô, mẫu gương đời sống Kitô hữu

- 17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô

Thầy Phó tế Emmanuel Lê Hoàng Toàn

- 18g00: Thánh lễ

Giảng lễ: Cha Micaen Phạm Gia Lâm

III. Ngày thứ ba, thứ sáu ngày 16/10 – đại lễ 

Chủ đề: Thánh Giêrađô, mẫu gương đời sống tận hiến

- 17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô

          Cha GB. Lê Thanh Hải

- 18g00: Thánh lễ

Giảng lễ: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện

Kính mời anh chị em tham dự và cầu nguyện cùng thánh Giêrađô!