Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Thánh lễ "Trực Tiếp" trong mùa dịch Covid-19

THÔNG BÁO
 
 
Kính thưa anh chị em!
 
Vì tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường và dựa theo Thư “Hướng dẫn thư mục vụ mùa dịch Covid-19” của Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
 
Kể từ hôm nay Thứ hai 23/03, các thánh lễ 18g00 tại Giáo xứ - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (38 Kỳ Đồng, Quận 3) sẽ được truyền hình trực tiếp.
 

Kênh Youtube của Giáo xứ - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

 
 
Kênh Youtube: Chúa Cứu Thế - CSsR
 
 

Fanpage: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 
 
Xin anh chị em hiệp lòng cầu nguyện sốt sáng nếu không thể tới tham dự thánh lễ được.
 
Xin cảm ơn anh chị em.
 
BTT Giáo xứ