THÔNG BÁO: VỀ NHỮNG THAY ĐỔI LỊCH PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT LỄ LÁ – TAM NHẬT THÁNH – CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Kính thưa anh chị em!

Theo Thư hướng dẫn mục vụ mùa dịch Covid-19 của Tổng Giáo Phận Sài Gòn được thông báo vào ngày 19.03.2020, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin kính báo đến anh chị em Lịch Phụng Vụ Mùa Chay có nhiều thay đổi, xin anh chị em theo dõi và đặc biệt là theo sát sự hướng dẫn của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn. 

- Các lịch Tĩnh Tâm theo giới như đã thông báo trước đây đều bị hủy. Riêng tĩnh tâm Giới trẻ sẽ truyền hình trực tiếp vào lúc 18g30 các ngày 6,7,8/04/2020, xin kính mời anh chị em theo dõi trên kênh youtube và fanpage của Giáo xứ.

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ: 5/4/2020

- Các Thánh lễ như ngày Chúa Nhật (5g00, 6g30, 8g00, 10g00, 12g00 ‘mới tăng cường’ 15g30, 17g00, 18g30, 20g00) – Trước mỗi Thánh lễ có nghi thức làm phép lá.

II. TAM NHẬT THÁNH

1. Thứ Năm Tuần Thánh 9/4/2020

- Buổi sáng: Tại Nhà Thờ có giờ Kinh Phụng Vụ: 5 giờ, 6 giờ

- Buổi chiều: Tại Lễ Đài.

18 giờ 00 Thánh lễ I

- Trong Thánh lễ không có nghi thức rửa chân.

20 giờ 00 Thánh lễ II

- Trong Thánh lễ không có nghi thức rửa chân.

- Sau Thánh lễ, Kiệu Thánh thể vào Nhà Thờ và có 4 giờ Chầu Thánh Thể cho đến 12 giờ đêm.

2. Thứ Sáu Tuần Thánh 10/4/2020

- Buổi sáng: Tại Nhà Thờ có giờ Kinh Phụng Vụ: 5 giờ, 6 giờ 

- Buổi chiều: Tại Lễ Đài.

18 giờ 00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (I)

20 giờ 00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu (II)

- Sau nghi thức không có Đàng Thánh Giá.

- Không có hôn chân Chúa như mọi năm.

III. Thứ Bảy Tuần Thánh 11/4/2020

- Buổi sáng: Có giờ Kinh Phụng Vụ: 5 giờ, 6 giờ. 

- Buổi chiều: Tại Lễ Đài.

17 giờ 00: Lễ Vọng Phục Sinh (I )

19 giờ 30: Lễ Vọng Phục Sinh (II)

22 giờ 00: Lễ Vọng Phục Sinh (III)

III. CHÚA NHẬT PHỤC SINH 12/4/2020

Không có Thánh lễ 5 giờ sáng. Các giờ lễ khác như sau: 6g30, 8g00, 10g00, 12g00 ‘mới tăng cường’ 15g30, 17g00, 18g30, 20g00.

IV. LỊCH GIẢI TỘI

* Các ngày Giải tội: 

- Từ 2/4 đến 8/4 (Chúa Nhật 5/4 không giải tội)

Sáng : 8 giờ 00 – 10 giờ 30

Chiều : 14 giờ 00 – 16 giờ 30

 

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng, Quận 3, ngày 25/03/2020