TĨNH TÂM MÙA VỌNG, LỊCH GIẢI TỘI VÀ ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2020

TĨNH TÂM MÙA VỌNG VÀ ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2020

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – 38 Kỳ Đồng, Quận 3

--- X ---

I. TĨNH TÂM MÙA VỌNG

  1. Tĩnh tâm thiếu nhi

- Các ngày 14,15,16/12 - Thánh lễ lúc 18g30

- Cha giảng: Giuse Nguyễn Hồng Phước

  1. Tĩnh tâm người lớn

- Các ngày 17,18,19/12 - Thánh lễ lúc 18g30

- Cha giảng: Phaolô Nguyễn Hữu Thuận

  1. Tĩnh tâm Giới trẻ

- Các ngày 21,22,23/12 - Thánh lễ lúc 18g30

- Cha giảng: Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh

II. LỄ ĐÊM VÀ ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

  1. Lễ đêm Giáng Sinh (24/12)

- 17g30 Thánh lễ vọng Giáng Sinh tại Nhà thờ

- 19g00 Thánh lễ dành cho Thiếu nhi tại Nhà Thờ

- 21g30 Tĩnh nguyện tại Lễ Đài

- 22g00 Thánh lễ tại Lễ Đài

  1. Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh (25/12)

- Các thánh lễ: 6g00, 10g00, 18g00, 20g00 tại Nhà Thờ

III. GIẢI TỘI MÙA VỌNG

Giờ giải tội tăng cường

- Sáng 8g00-11g00 / Chiều từ 14g00-17g00 (từ ngày 17 đến 19/12; 21-23/12)

- Sau thánh lễ 18g30 các ngày 16,19,23/12 (từ 19g30-21g00)

Xin kính chúc anh chị em

một Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh an bình, thánh đức!