🔴 Tam Nhật Kính Thánh Giêrađô Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày thứ I – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 14/10/2020

Tam Nhật Kính Thánh Giêrađô

Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày thứ I

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

14/10/2020

 

 

Chủ đề: Thánh Giêrađô, mẫu gương đời sống làm người

 

Giáo xứ - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

 

Kính mời quý vị hiệp thông trong các Thánh lễ Tam Nhật Thánh Giêrađô vào lúc :

- 17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô

- Hướng dẫn: Cha Phaolô Trần Hữu Dũng

- 18g00: Thánh lễ Đồng Tế:

Giảng lễ: Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

 

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế

38 Kỳ Đồng – Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

-----------------------------------------------------------------------------------

#denducmehangcuugiup #dcctsaigon #thanhle #hanhhuong