🔴 Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô - Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày thứ II – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 15/10/2020

Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô

Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày thứ II

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn || 15/10/2020

 

Chủ đề: Thánh Giêrađô, mẫu gương đời sống Kitô hữu

Giáo xứ - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị hiệp thông trong các Thánh lễ Tam Nhật Thánh Giêrađô: vào lúc :

- 17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô
- Hướng dẫn: Thầy Phó tế Emmanuel Lê Hoàng Toàn
- 18g00: Thánh lễ Đồng Tế.
Giảng lễ: Cha Micaen Phạm Gia Lâm

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế

-----------------------------------------------------------------------------------

#denducmehangcuugiup #dcctsaigon #thanhle #hanhhuong