🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên | 18h00 | 11/08/2020

"Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này." (Mt 18, 10)

Thánh Lễ 18g00 || 11/08/2020: Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong các Thánh lễ trực tuyến:

- Thứ 2-6: 18g00
- Thứ bảy: 17g30 Hành Hương - 18g00 Thánh lễ
- Chúa nhật: 6g30 - 18g00

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng – Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

-----------------------------------------------------------------------------------