🔴 Thánh lễ trực tuyến - THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN | 18h00 || 01/09/2020

 

“Ông Giê-su Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” ( Lc 4, 16 - 30 )

THỨ BA TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN - 01/09/2020

 

 

 Thánh lễ 18h00

 

 

Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong các Thánh lễ trực tuyến:
- Thứ 2-6: Thánh lễ 18g00
- Thứ bảy: 17g30 Hành Hương - 18g00 Thánh lễ
- Chúa nhật: 6g30 - 18g00

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng – Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

-----------------------------------------------------------------------------------

#denducmehangcuugiup #dcctsaigon #thanhle #hanhhuong