🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Năm Tuần 19 Thường Niên | 18h00 | 13/08/2020

“Ngươi không phải thương xót đồng bạn,  như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18, 21 – 19, 1)

Thánh Lễ 18g00 || 13/08/2020: Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong các Thánh lễ trực tuyến:
- Thứ 2-6: Thánh lễ 18g00
- Thứ bảy: 17g30 Hành Hương - 18g00 Thánh lễ
- Chúa nhật: 6g30 - 18g00

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng – Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

-----------------------------------------------------------------------------------

#denducmehangcuugiup #dcctsaigon #thanhle #hanhhuong