🔴 Thánh Lễ trực tuyến | Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên | 18h00 | 07/08/2020

“Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. (Mt 17, 1 - 9)

Thánh Lễ 18g00 ngày 07/08/2020: Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên

 

 

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Mời quý vị hiệp thông trong các Thánh lễ trực tuyến:
- Thứ 2-6: 18g00
- Thứ bảy: 17g30 Hành Hương - 18g00 Thánh lễ
- Chúa nhật: 6g30 - 18g00

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
38 Kỳ Đồng – Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

-----------------------------------------------------------------------------------

#denducmehangcuugiup #dcctsaigon #thanhle #hanhhuong