Chương trình Hành Hương Minh Niên 2020 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Gx. ĐMHCG: Ngoài chương trình hành hương minh niên như hàng năm, các gia đình tới Đền Đức Mẹ để dâng Gia đình trong năm mới, hái lộc Lời Chúa, làm giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây là những hoạt động diễn ra đặc biệt trong ba ngày Tết Nguyên Đán, từ Mồng 1 đến Mồng 3 Tết tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Q.3, Sài Gòn.

"Mẹ là mùa Xuân vui cho khắp nhân gian,
Hy vọng cậy trông cho thế trần.
Mẹ là mùa Xuân bao chan chứa tin yêu,
Chúng con luôn thành kính mến thương."

(Mẹ là Mùa Xuân - St. Thy Yên)