Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Hội Legio Mariae Curia Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

GX.ĐMHCG.SG - Hôm nay, lúc 16 giờ 00 tại Lầu 3 - Hội Trường Thánh Anphongsô, Cha Bề Trên Chánh Xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR đã cử hành Thánh lễ mừng bổn mạng Hội Legio Mariae Curia Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đồng tế có Quí Cha Linh giám Giuse Phạm Cao Thanh Sơn, Giuse Hoàng Phúc và Micae Phạm Gia Lâm. Cộng đoàn phụng vụ có các hội viên và khách mời.

Trong phần giảng lễ, Cha Giuse Hoàng Phúc đã nhắc đến người đàn bà ở với con người đã không vâng phục Thiên Chúa mà ăn trái cấm do lời xúi giục của con rắn và đưa cho con người cùng ăn. Họ đã bị Thiên Chúa trục xuất ra khỏi vườn Ê-đen khiến nhân loại phải chịu án chết (St 3,9-15.20).

Ngược lại, trinh nữ Ma-ri-a qua biến cố truyền tin, sau khi được sứ thần Gáp-ri-en giải thích, đã nói với sứ thần: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Nhờ đó, trinh nữ Ma-ri-a đã hiệp công với Thiên Chúa cứu độ nhân loại, đưa nhân loại đến cõi hằng sống.

Cha giảng nhấn mạnh, đức vâng phục rất quan trọng trong đời sống của người tin và đi theo Chúa, dù ở bậc tu trì hay sống giữa thế gian. Thế thì “Đạo  Binh Đức Mẹ” phải noi gương Đức Maria mà vâng phục Thiên Chúa trong hành trình làm người của mình, đặc biệt trong sứ vụ loan báo Tin Mừng khi được sai đi (chứ không phải mình tự sai mình) mà Cha Bề Trên Chánh Xứ Phêrô đã giúp hội viên tĩnh tâm trước Thánh lễ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện đã nói lời cám ơn Cha Bề Trên Chánh Xứ Phêrô và Quí Cha Linh giám đã hiệp dâng Thánh lễ mừng bổn mạng cầu nguyện cho Hội viên còn sống cũng như đã qua đời.

Những tràng pháo tay chúc mừng lễ rộn rã vang lên …

Sau phép lành của Cha chủ tế, với lòng yêu mến Mẹ Maria, cộng đoàn phụng vụ cất tiếng hoan ca:

Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh
Tuyệt đối khiêm nhường lửa mến phi thường
Thương con lòng mẹ ước ao
Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh
Trinh khiết vẹn tuyền, không mắc tội truyền

Trái tim Mẹ đáng mến yêu …

Một Nắng Hai Sương