HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 16h00 Ngày 06/06/2020

HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

16h00 |13/06/2020

Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ_lúc 18g30 (Thứ 7) 6h30 - 10h00 - 17h00 -18g30.

-----------------------------------------------------------------------------------