Hình ảnh nghi thức Sai đi trong ngày kết thúc kỳ Tinh Tâm Mùa Vọng

“Bước đi trong ánh sáng Chúa Kitô” (1 Ga 1,5 - 2,29)

 

Sau thánh lễ kết thúc tam nhật Tinh Tâm Mùa Vọng cha chủ tế cử hành Nghi thức sai đi với lời mời gọi: Hãy lan tỏa lan niềm vui của Thiên Chúa đến cho mọi người.