Ngày thứ hai tĩnh tâm dành cho Giới trẻ: Sống trách nhiệm!

GX.ĐMHCG.SG: Tối ngày 20/12/2019 vào lúc 18h30, tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – thánh lễ tĩnh tâm cho giới trẻ ngày thứ hai. Tiếp nối với chủ đề của ngày hôm qua: “Bước đi trong ánh sáng của Chúa Ki-tô để cùng sống cho sự thật, hành động trong sự thật và nói về sự thật”, hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ lại trách nhiệm của mỗi người chúng ta khi đang sống trong thế giới cần ánh sáng Chúa Ki-tô.

Bước đi trong ánh sáng của đức Ki-tô, còn đòi hỏi mỗi người chúng ta có một con tim biết rộng mở, con tim biết hướng về người khác và nhận ra được trách nhiệm của mình đối với tha nhân.

Trong thánh lễ, cha giảng có nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng: mỗi người chúng ta là một đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi sống trong tư cách con cái của Thiên Chúa, được mời gọi bước đi trong sự công chính của Thiên Chúa, bỏ đi những sự xấu xa ích kỷ cá nhân và nhờ sự biến đổi để can đảm sống cho sự thật. Điều quan trọng nhất là chúng ta sống đúng tư cách của một Ki-tô hữu-một người con của Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta cần sống tinh thần có trách nhiệm và trưởng thành hơn trong đức tin của mình, trách nhiệm đưa ánh sáng của Chúa Ki-tô đến với thế gian. Đôi khi những trách nhiệm ấy đòi hỏi con người có sự hy sinh, dấn thân và đi ngược dòng với thế gian.

“Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con thấy được trách nhiệm của chúng con với tha nhân, với vận mệnh của quê hương dân tộc. Để dù gặp khó khăn thách đố, thậm chí là bị ganh ghét, chống đối, chúng con vẫn can đảm mở lòng mình ra, chung tay góp sức xây dựng cuộc sống với anh chị em, dấn thân cho quê hương đất nước”. Amen.

CTV Đan Thư

(Giới trẻ Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Hình: Tĩnh tâm ngày thứ nhất)