🔴Tết Trung Thu: Thánh Lễ Cầu Cho Thiếu Nhi - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_DCCT

“Người ôm các trẻ em vào lòng, và đặt tay ban phúc lành cho chúng” (Mc 10, 13-16)

Thánh Lễ Trung Thu: Cầu Cho Thiếu Nhi

18g00 | 30/09/2020

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ

- Thứ bảy: 16g00 Hành Hương - 16g30 Thánh lễ

- Thánh lễ Chúa Nhật: 18g30 (Thứ Bảy) - CN: 6g30 - 10g00 - 17g00 - 18g30

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - (Đền Chúa Cứu Thế)

------------------------------

#denducmehangcuugiup #dcctsaigon #thanhle #hanhhuong