🔴Thánh Lễ: CHÚA NHẬT TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM | 15/11/2020

"Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy" (Lc 9, 23, 26)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 33 MÙA THƯỜNG NIÊN

Kính trọng thể
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

15/11/2020

THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7)

 

 

 

THÁNH LỄ | 6h30

 

 

 

THÁNH LỄ | 10h00

 

THÁNH LỄ | 17h00

 

THÁNH LỄ | 18h30

 

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ

- Thứ bảy: 16g00 Hành Hương - 16g30 Thánh lễ

- Thánh lễ Chúa Nhật: 18g30 (Thứ Bảy) - CN: 6g30 - 10g00 - 17g00 - 18g30

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - (Đền Chúa Cứu Thế)

38 Kỳ Đồng – Phường 9 - Quận 3 - TPHCM
-----------------------------------------------------------------------------------