🔴Thánh lễ Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên | 07/02/2021 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài”. (Mc 1,31)

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên

07/02/2021

 

 

THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7)

 

THÁNH LỄ | 6h30

 

THÁNH LỄ | 8h00

 

THÁNH LỄ | 10h00

 

THÁNH LỄ | 17h00

 

THÁNH LỄ | 18h30

 

THÁNH LỄ | 20h00

 

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

 Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ

- Thứ bảy: 16g00 Hành Hương - 16g30 Thánh lễ

- Thánh lễ Chúa Nhật: 18g30 (Thứ Bảy) - CN: 6g30 - 10g00 - 17g00 - 18g30

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - (Đền Chúa Cứu Thế)

38 Kỳ Đồng – Phường 9 - Quận 3 - TPHCM
-----------------------------------------------------------------------------------