Thánh Lễ Mừng Kính CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Bổn Mạng Ban Trật Tự Giáo Xứ

Thánh lễ 18h00 ngày 29/09/2020 Mừng Kính các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael: Bổn Mạng Ban Trật Tự Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

\

 

 

 

Đức Tin: TTGXĐMHCG