Thánh lễ Tất Niên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Hội Lòng Thương Xót Chúa

Vào lúc 15h00 ngày 15/01/2020 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ và trao bằng cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn và Hội Lòng Thương Xót Chúa. Cùng đồng tế trong thánh lễ có cha Bề trên Nhà Sài Gòn Phêrô Đinh Ngọc Lâm, Cha linh hướng các hội đoàn Phaolô Nguyễn Hữu Thuận cùng đông đảo các bà các chị của hai hội đoàn về hiệp dâng lời tạ ơn Chúa trong Thánh lễ Tất niên.

Sau đây là một số hình ảnh trong Thánh Lễ: