Thánh lễ thứ hai đầu tháng - Cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

Tại Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mỗi thứ hai đầu tháng vào lúc 6g00 quý Cha cùng cộng đoàn dâng Thánh lễ tại Lễ Đài cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, đặc biệt cho những gia đình có để tro cốt tại đây.

 

 

 

 

CTV TT Giáo xứ