Thánh Lễ trực tuyến - CANH THỨC và THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH: Ngày 11/04/2020

ĐÊM CANH THỨC và THÁNH LỄ VỌNG MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Cử hành tại Nhà Nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào lúc 20g00: Thứ Bảy, ngày 11 tháng 04 năm 2020

Kính mời quý vị cùng hiệp thông.