🔴Thánh lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH | 03/01/2021 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 1-12)

 

 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

03/01/2021

THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7)

THÁNH LỄ | 6h30

THÁNH LỄ | 10h00

THÁNH LỄ | 17h00

THÁNH LỄ | 18h30

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

 

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ

- Thứ bảy: 16g00 Hành Hương - 16g30 Thánh lễ

- Thánh lễ Chúa Nhật: 18g30 (Thứ Bảy) - CN: 6g30 - 10g00 - 17g00 - 18g30

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - (Đền Chúa Cứu Thế)

38 Kỳ Đồng – Phường 9 - Quận 3 - TPHCM
-----------------------------------------------------------------------------------

#denducmehangcuugiup #dcctsaigon #thanhle #hanhhuong