🔴Thánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN | 20/09/2020

"Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" (Mt 20, 1 - 16a)

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TUẦN 25 MÙA THƯỜNG NIÊN || 20/09/2020

 

 

THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7)

THÁNH LỄ | 10h00

THÁNH LỄ | 15h10

THÁNH LỄ | 17h00

THÁNH LỄ | 18h30

Nhà Nguyện Hiệp Nhất - Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ

- Thứ bảy: 16g00 Hành Hương - 16g30 Thánh lễ

- Thánh lễ Chúa Nhật: 18g30 (Thứ Bảy) - CN: 6g30 - 10g00 - 17g00 - 18g30

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - (Đền Chúa Cứu Thế)

38 Kỳ Đồng – Phường 9 - Quận 3 - TPHCM

-----------------------------------------------------------------------------------

#denducmehangcuugiup #dcctsaigon #thanhle #hanhhuong