🔴Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng | 29/11/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Anh em phải canh thức: anh em không biết khi nào chủ nhà đến” (Mc 13, 33-37)

CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA VỌNG

29/11/2020

THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7)

 

THÁNH LỄ | 6h30

 

THÁNH LỄ | 10h00

 

   

THÁNH LỄ | 17h00

 

 

THÁNH LỄ | 18h30

 

 

 

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ

- Thứ bảy: 16g00 Hành Hương - 16g30 Thánh lễ

- Thánh lễ Chúa Nhật: 18g30 (Thứ Bảy) - CN: 6g30 - 10g00 - 17g00 - 18g30

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - (Đền Chúa Cứu Thế)

38 Kỳ Đồng – Phường 9 - Quận 3 - TPHCM 
-----------------------------------------------------------------------------------