🔴Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng | 13/12/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin” (Ga 1,6-8.19-28)

 

 

CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA VỌNG

12/12/2020

THÁNH LỄ | 18h30 (Thứ 7)

 

 

THÁNH LỄ | 6h30

 

 

THÁNH LỄ | 10h00

 

 

THÁNH LỄ | 17h00

 

 

THÁNH LỄ | 18h30

 

 

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ

- Thứ bảy: 16g00 Hành Hương - 16g30 Thánh lễ

- Thánh lễ Chúa Nhật: 18g30 (Thứ Bảy) - CN: 6g30 - 10g00 - 17g00 - 18g30

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - (Đền Chúa Cứu Thế)

38 Kỳ Đồng – Phường 9 - Quận 3 - TPHCM
-----------------------------------------------------------------------------------