🔴Trực Tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | 17h30 Ngày 18/04/2020

Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh

17g30 ngày 18/04/2020

 

 

Hành hương: Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

'

Thánh lễ 18g00 ngày 18/04/2020

 

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ 18h00 mỗi ngày trong tuần.

Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

----------------------