🔴Trực Tiếp Thánh lễ: Thứ Tư tuần IV Phục Sinh - Mừng Kính Đức Mẹ Fatima' | 12h00 Ngày 13/05/2020

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh - 'Mừng Kính Đức Mẹ Fatima'

Thánh Lễ: 12h00 ngày 13/05/2020

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Kính mời quý vị cùng hiệp thông

Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế