Giáo xứ, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sẽ truyền hình trực tuyến Thánh Lễ, Giờ Hành Hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chầu Thánh Thể như sau:

1. THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG (thứ 2 – 6): 6g00

2. HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ (thứ 7): 6g00 Hành Hương, 6g30 Thánh Lễ

3. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT: 8g00

4. CHẦU THÁNH THỂ (thứ 5 hàng tuần): 19g00

Trên Fanpage: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Youtube: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Kính mời anh chị em tham dự và cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt!

BTT Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

(ngày 06/09/2021)