Hôn nay vào lúc 17h00 ngày 02/12/2019: Cha Bề trên Chánh xứ cùng quý Cha ban quản xứ, quý Cha Cộng đoàn Vĩnh Long và Cần Giờ, Ban hội đồng mục vụ Giáo xứ, các Xóm giao và một số anh chị em cùng với ca đoàn đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Antôn Nguyễn Văn Trung Tu sĩ, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.

Chủ tế Thánh lễ là Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm, chia sẻ Tin Mừng là Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng. Cha giảng đọc bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu nói về Hiến Chương Nước Trời. Cuộc đời của Cha Antôn họa lại được nhiều nét của Tám Mối Phúc. Đặc biệt nhân đức hiền lành và khó nghèo. Cha Antôn đã từng bị đi tù cải tạo vì thời VNCH ngài làm tuyên úy cho quân đội. 13 năm tù cải tạo trở về nhưng chẳng hề thấy ngài kêu than, kể lể, oán trách bất cứ điều gì. Ngài coi đó chỉ là một giai đoạn của cuộc đời dâng hiến – như ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cũng bị giam lỏng 13 năm. Các ngài đều coi đó là thời gian thử thách lòng tin và sự trung thành trong đời sống tu trì. Cuộc đời Cha Antôn rất bình thường, như lời chia sẻ của chính ngài, nhưng cuộc đời rất bình thường ấy đáng cho chúng ta có nhiều điểm để noi gương đời sống. Mong Cha Antôn mau chóng được hưởng hạnh phúc bên Chúa, Đấng mà cả đời ngài đã dấn thân, đã hy sinh, đã dâng hiến đời mình.

Sau Thánh lễ, quý Cha cùng HĐMVGX đã niệm hương kính viếng Cha Antôn. 

 

 

 

 

 

 Đức Tín GXĐMHCG