Ngày 12/8 vừa qua, Bộ Y tế Ý cho công bố “Hướng dẫn chấm dứt thai kỳ tự nguyện”. Liên qua đến hướng dẫn này, Hàn Lâm viện Tòa Thánh đã lên tiếng phê bình vì xét thấy rằng nó gây thêm tổn thương cho phụ nữ.

 

 

 

Theo lưu ý của Hàn Lâm viện Tòa Thánh, hiện nay hoạt động của các văn phòng tư vấn phụ nữ có thai đang suy giảm, điều này làm cho phụ nữ đang gặp khó khăn khi mang thai phải đối diện với khó khăn trong cô đơn. Sự chọn lựa phá thai ngày càng bị đẩy lùi vào lãnh vực riêng tư, và hướng dẫn của Bộ Y tế Ý càng góp phần đẩy mạnh theo chiều hướng này.

Tiếp theo, liên quan đến việc thay đổi cho phép phụ nữ sử dụng thuốc phá thai cho đến tuần lễ thứ chín của thai kỳ mà không cần phải vào bệnh viện, theo Hàn Lâm viện Tòa Thánh điều này làm cho phụ nữ phải đối mặt với những rủi ro nhiều hơn.

Hàn Lâm viện kết luận: Không được từ bỏ việc tìm kiếm một cách thế và thể thức phù hợp hơn cho một dự án chung, là đồng hành và hỗ trợ cho sự sống thai nhi, việc mang thai và cho các gia đình. Đó là những bằng chứng về một xã hội biết chú ý và nhạy cảm, biết xây dựng tương lai của chính mình một cách khôn ngoan và có tầm nhìn xa. (CSR_5922_2020)

Ngọc Yến – Vatican News