Đêm qua, ngày 24/12 vào lúc 21h30, Chương trình Canh thức Giáng Sinh tại Lễ đài Gx. Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT được bắt đầu với chủ đề: Đấng Cứu Thế – Đấng từ Cha mà đến! Do Giới trẻ giáo xứ và anh em Dự tu DCCT Sài Gòn thực hiện. 

Sau đây là những hình ảnh của anh chị em tham dự buổi diễn nguyện và thánh lễ, mọi người ngồi kín cả bên trong và ngoài nhà thờ.

 

 

 

 

 

GXĐMHCG