Sáng thứ Năm 15/7, Hội đồng Kinh tế Tòa Thánh nhóm họp về ngân sách năm 2020.

Cuộc họp của Hội đồng Kinh tế bắt đầu từ chiều thứ Tư và kết thúc vào sáng Thứ năm, do Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Ngoài Đức Hồng y Chủ tịch còn có sự hiện diện của Đức ông Brian Edwin Ferme, Thư ký, và một số thành viên của Hội đồng bao gồm các Đức Hồng y Erdő, Arborelius, Tobin và Petrocchi. Các Hồng y Napier, Odilo Scherer, Lacroix cũng tham gia kết nối từ quốc gia cư trú của các vị. Có mặt từ Vatican có Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và tiến sĩ Alessandro Cassinis Righini, Tổng kiểm toán viên.

Theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, nội dung cuộc họp liên quan đến việc phê duyệt bảng cân đối tổng kết cho năm 2020 của Tòa Thánh, được trình bày theo thẩm quyền tương ứng của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, cha Juan Antonio Guerrero Alves, SJ, và suy tư về chính sách đầu tư của Tòa Thánh.

Cuộc họp tiếp theo dự kiến vào tháng 9.

Ngọc Yến – Vatican News