GX.ĐMHCG.SG – Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tham dự Khóa Huấn Luyện Hội Đồng Mục Vụ Hạt Tân Định, Nhiệm Kỳ 2020 – 2024 tại Giáo Xứ Tân Định ngày đầu tiên Thứ Bảy 30/11/2019, ngày kết thúc Năm Phụng Vụ C. Khóa học khai mạc lúc 8 giờ 00. Sau khi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần xin ơn thánh hóa khóa học, Cha Quản Hạt Phaolô Nguyễn Quốc Hưng giới thiệu Quí Cha hiện diện và Hội Đồng Mục Vụ của 10 Giáo Xứ trong Giáo Hạt tham dự khóa học này. Ngài cho biết sau ngày hôm nay, sẽ còn một ngày nữa vào Thứ Bảy 7/12/2019.

Chương trình huấn luyện ngày đầu tiên xoay quanh bốn đề tài:

– Ơn gọi giáo dân.

– Linh đạo Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

– Tổng Quan về Qui chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

– Huấn quyền đề cập đến Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Mỗi buổi hai đề tài. Quí Cha sau đây sẽ lần lượt trình bày 4 đề tài trên:

– Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR
– Cha Gioan Baotixita Trần Văn Nhủ
– Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
– Cha Giuse Hoàng Huy Cường, OP

Với đề tài 1, Ơn gọi giáo dân, Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR, Bề Trên Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp triển khai theo các ý tưởng sau:

Ơn gọi là gì?

Ơn gọi giáo dân là gì?

Sứ mệnh của tín hữu giáo dân trong xã hội và trong Hội Thánh.

Sứ mệnh của Giáo Hội bắt nguồn từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Giáo Hội: Một cộng đoàn hiệp thông trong sứ mệnh.

Và kết thúc một ngày làm việc, Cha Quản Hạt cùng với tham dự viên hướng lòng về Mẹ Maria đọc một Kinh Mân Côi, cất cao lời ca kính Mẹ, “Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng …” đồng thời cầu nguyện cho các đẳng linh hồn ngày kết thúc tháng 11. Cha Quản Hạt không quên nhắc mọi người trở lại vào ngày Thứ Bảy 07/12/2019 để hoàn thành khóa học với hai đề tài “Linh Hoạt Mục Vụ” do Cha Giuse Trần Thanh Công chia sẻ và “Linh Hoạt Viên là ai?” do Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR phụ trách. Theo chương trình, buổi chiều hôm đó sẽ có Thánh lễ đồng tế tạ ơn kết thúc khóa học.

Một Nắng Hai Sương.