Vào lúc 15h00 ngày 03/01/2020  Hội Lòng Thương Xót Chúa Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế quy tụ về cùng cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho Hội Thánh, Giáo xứ, các gia đình và cho từng hội viên, cũng như cho tất cả những ai đang nguội lạnh khô khan, những ai đang ốm đau bệnh tật biết chạy đến nương tựa vào Lòng Thương Xót Chúa.

Nguyện xin Chúa giàu Lòng Xót Thương chúc lành cho chúng con cách riêng cho các hội viên của Lòng Thương Xót Chúa.

 

Cầu nguyện trước Thánh lễ

 

 

 

 

 

Photo: Đức Tin GXĐMHCG