07/12/2023

Kính thưa anh chị em!

Kể từ hôm nay (03/01/2022), kênh truyền thông fanpage Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (youtube: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn) CẬP NHẬT lịch trực tuyến các Thánh lễ như sau:

1. CÁC THÁNH LỄ ĐẦU THÁNG VÀ LỄ ĐỨC MẸ FATIMA

– Thứ ba đầu tháng: 18g00 – Giới trẻ

– Thứ tư đầu tháng: 15g00 – Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– Thứ sáu đầu tháng: 15g00 – Hội Lòng Thương Xót Chúa

– Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima: 12g00 ngày 13 trong tháng

2. HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

– Thứ bảy hàng tuần: 6g00 Hành hương – 6g30 Thánh lễ; 14g00 Hành hương – 14g30 Thánh lễ; 16g00 Hành hương – 16g30 Thánh lễ

3. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

– Thứ bảy: 18g30

– Chúa nhật: 6g30, 8g00, 15g30 (thiếu nhi), 18g30, 20g00

Ngoài ra, theo lịch phụng vụ của Giáo hội và Dòng Chúa Cứu Thế, vào những dịp đặc biệt sẽ có thông báo sớm tới anh chị em.

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu muôn ơn lành cho anh chị em và gia đình.

Xin chân thành cảm ơn anh chị em!

BTT Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

(Sài Gòn, 03/01/2022)